Skapa en anpassad registreringsformulär i WordPress: En teknisk guide

Att skapa ett anpassat registreringsformulär i WordPress för att samla in specifik användarinformation kan vara avgörande för att skräddarsy användarupplevelsen på din webbplats. I denna tekniska guide kommer vi att utforska hur man skapar ett sådant formulär och implementerar det säkert i WordPress-miljön.

I detta avsnitt kommer vi att visa kodexempel som visar hur man lägger till fält för e-postadresser, namn (förnamn och efternamn) och faktureringsnummer till det anpassade registreringsformuläret. Vi kommer också att förklara användningen av WordPress-funktioner som wp_nonce_field för att generera och validera nonces för säkerheten vid formulärinskickningar.

Att skapa ett anpassat registreringsformulär i WordPress kan vara en kraftfull strategi för att samla in specifik användarinformation och skapa en skräddarsydd användarupplevelse. Genom att följa de steg som beskrivs i denna guide kan du implementera ett sådant formulär på din egen WordPress-webbplats och skapa en mer engagerande användarupplevelse. Tveka inte att prova och anpassa koden för att passa dina specifika behov och kontakta oss om du har några frågor eller behöver hjälp!

// Function to render custom registration form
function custom_registration_form() {
  ?>
  <form id="custom-registration-form" method="post">
    <?php wp_nonce_field('custom-registration', 'custom-registration-nonce'); ?>
    <label for="user_email">Email:</label>
    <input type="email" name="user_email" required>
    <label for="first_name">First Name:</label>
    <input type="text" name="first_name" required>
    <label for="last_name">Last Name:</label>
    <input type="text" name="last_name" required>
    <label for="billing_phone">Billing Phone:</label>
    <input type="text" name="billing_phone">
    <input type="submit" value="Register">
  </form>
  <?php
}
// Function to process custom registration form submission
function custom_registration_form_submission() {
  if (isset($_POST['custom-registration-nonce']) && wp_verify_nonce($_POST['custom-registration-nonce'], 'custom-registration')) {
    $user_email = sanitize_email($_POST['user_email']);
    $first_name = sanitize_text_field($_POST['first_name']);
    $last_name = sanitize_text_field($_POST['last_name']);
    $billing_phone = sanitize_text_field($_POST['billing_phone']);

    $user_id = wp_create_user($user_email, wp_generate_password(), $user_email);
    if (!is_wp_error($user_id)) {
      // User created successfully, update user meta
      update_user_meta($user_id, 'first_name', $first_name);
      update_user_meta($user_id, 'last_name', $last_name);
      update_user_meta($user_id, 'billing_phone', $billing_phone);
      // Optionally, log in the user automatically
      $creds = array(
        'user_login'  => $user_email,
        'user_password' => $_POST['user_password'],
        'remember'   => true
      );
      $user = wp_signon($creds, false);
      if (is_wp_error($user)) {
        // Handle login error
      }
    } else {
      // Handle user creation error
    }
  }
}
add_action('template_redirect', 'custom_registration_form_submission');

Denna kod hjälper dig att lägga in själva formuläret

 • Omdirigera användare automatiskt

 • Anpassa WooCommerce Order-E-mails med hooks

 • Skapa och Använd din Egen E-postmall för WooCommerce


Publicerat

i

av

Etiketter: