Prisinformation Widget

Visar upp prisgraf på produktsidan

Välj om endast lägsta pris senaste 30 ska visas
Stäng av på produkt eller kategori nivå att inte visa widget

Prisinformation lagen

Om du anger att priset på en produkt är sänkt ska även det tidigare priset tas med. Det tidigare pris som ska anges är det lägsta pris som du har använt för produkten under de senaste 30 dagarna före prissänkningen. Det tidigare priset behöver inte anges för varor som snabbt kan försämras eller bli för gamla.

https://www.konsumentverket.se/for-foretag/prissattning-och-ta-betalt/prisinformationslagen/